Våre tilbud

I Samspel63 jobber vi med å etablere et helhetlig og nyskapende støtteapparat for kulturentreprenører, i samarbeid med kulturentrepenørene selv.

Vi tilbyr:

Veiledning og kursing innen tema som etablering, innovasjon og organisasjons- og arenautvikling.

Utvikling av nye og spennende konsepter, som for eksempel produktutviklingsresidens.

Samarbeide med forskere om forskningsprosjekter og kartlegging av kulturbransjens behov og utfordringer.

Etablere møteplasser og nettverksbygging, samt være brobygger mellom kulturentrepenører og annen næring.

Aktuelt: 

Avsluttet: