Nanosamband

Sök Samband!

Som kulturföretagare kan du söka Samband för initiativ som stärker nätverk och/eller affärer mellan kulturföretag i Jämtland Härjedalen och i Trøndelag.

Samspel 63 står för upp till 10 000 kr per initiativ. Samband är ett uppdrag som ges till den sökande för att täcka kostnader för till exempel resor, lokaler och expertkompetens.

Så söker du Samband

1. Beskriv ditt initiativ i ett mail till karolina.natterlund@regionjh.se eller johan.einar@hilmarfestivalen.no

2. Vi ger besked inom tre veckor

3. Planera uppdraget (tillsammans med Samspel)

4. Genomför

5. Dela dina erfarenheter