Om prosjektet

Samspel63 – en løsning på kulturbransjens utfordringer

Samspel63 er en satsning som møter kulturbransjens utfordringer på en effektiv og samlet måte. Prosjektet retter seg mot små og middels store kulturbedrifter i Jämtlands län og Trøndelag fylke, som ønsker å utvikle og profesjonalisere sin virksomhet. Samspill – å spille sammen – er en spennende måte å jobbe sammen på, både med og uten musikkinstrumenter. I prosjektet jobber vi sammen på tvers av fagområder, på tvers av geografiske grenser og på tvers av bransjer, for å styrke kulturentrepenørene i Midt-Norden.

Projektet är utformat med aktiviteter som gör att aktörerna, i olika branscher och i olika roller, tillsammans skaffar sig den kunskap de behöver om varandras villkor och förutsättningar. Att man skapar de organisations- och samverkansstrukturer och mötesplatser som saknas, utvecklar och paketerar de produkter och tjänster som efterfrågas samt bygger de affärsrelationer som krävs för långsiktigt hållbara affärsmodeller.  

Målet med prosjektet er å synliggjøre, forbedre og styrke de kulturelle og kreative næringenes vilkår, roller, verdier og kompetanse for bærekraftig økonomisk utvikling og konkurransekraft i Jämtlands län og Trøndelag fylke. Vi vil styrke kunnskapen i kulturbransjen og i samfunnet generelt om de kulturelle og kreative næringenes verdi og jobbe på plass en innsikt om at de er en selvsagt og likeverdig del av det langsiktige bærekraftige næringslivet i Jämtland/Trøndelag.

De hurtige endringene i samfunnet og konsekvensene av disse, gjør at mange må tilpasse seg og tenke nytt for å overleve og oppnå vekst. Overgang og tilpasning krever kreativ evne til å forestille seg og skape en fremtid som vi ennå ikke ser for å skape en ny og bærekraftig fremtidshistorie. Kan denne nyskapingen oppnås ved å tenke nytt om samarbeid og samspill på tvers av fagområder, geografiske grenser og bransjer?

Prosjekteiere: 

Prosjektet Samspel63 er et samarbeidsprosjekt eid av Region Jämtland Härjedalen og Stiftinga Hilmar Alexandersen som går fra 2023 til 2026.

Samarbeidspartnere:
Tindved kulturnæringshage og Visit Innherred / Explorativ AS

Tilskuddsytere/ekstern finansiering:
Trøndelag Fylkeskommune
Region Jämtland Härjedalen
Interreg Sverige-Norge