Residens – Auskin

Utforska möjligheterna i traditioner och skapa ett bestående konstverk! 

Auskin, ett unikt centrum för kreativitet och gemenskap, beläget på historisk mark i Vuku, bjuder nu in två kulturskapare att ansöka om en spännande vistelse hos dem.  

”Vi söker en formgivare eller konsthantverkare inom näver- eller spånslöjd samt en konstkeramiker. Utifrån sina kompetenser och värdens expertis inom färglära, kommer de tillsammans att skapa en unik installation för utomhusmiljö.” 

Residensbeskrivning   
Residenset hos Auskin låter deltagarna utforska möjligheterna i de äldre hantverkstraditionerna, i nya sammanhang. Där målet är att skapa en installation som förenar materialen på ett kreativt och nyskapande sätt, för att berika utomhusmiljön. 

Syftet med residenset:  

  • Skapa en installation som integreras naturligt i Auskins Kreative Senters vackra omgivning.  
  • Berika upplevelsen av Auskin som centrum för kreativitet och gemenskap. 
  • Utforska gränserna i materialen och teknikerna. 
  • Utvidga sitt nätverk 

Rollbeskrivning 
Vi söker två kulturskapare, en och från Norge och en från Sverige, som kan samarbeta och skapa ett unikt konstverk för Auskin Kreative Senter. 

Följande roller behövs: 

  • Formgivare eller konsthantverkare – Vi söker en person med erfarenhet och kompetens inom näver- eller spånslöjd, som kan bidra till att utforska ny teknologi i samklang med traditionella hantverkstekniker. 
  • Konstkeramiker – Vi söker en erfaren konstkeramiker med förmåga att skapa unika keramiska verk, som kan utmana och utforska materialens möjligheter i samspel med näver eller spån. 

Residensperiod 
Residenset kommer att pågå vecka 46, 11–17 november, vintern 2024. 

Ersättning och uppehälle
Resa, kost och logi ingår, samt en ersättning på 35 000 SEK för uppdraget. 

Ansökan 
För att ansöka, skicka in en beskrivning av vad du önskar tillföra i residenset, samt CV och ett par exempel på vad du har gjort tidigare. Ange också eventuella specifika färdigheter som är relevanta för residenset. Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 23 juni 2024. Skicka din ansökan till anna.vidmark@regionjh.se. Kom ihåg att ange vilket residens du är intresserad av att delta i! 

Efter ansökningstidens slut kommer vi på Samspel63, tillsammans med värden, att välja ut de kreatörer som får delta i residenset. Du får svar på din ansökan senast den 27 juni. 

Vi ser fram emot din ansökan och att tillsammans skapa en unik installation på Auskin! 

Ansök nu och låt dina idéer ta form i en kreativ gemenskap!  

Om värden Auskin Kreative Sentrum 

Auskin är en kreativ samlingsplats i Vuku som hyllar skaparglädjen genom kurser, evenemang och hantverk. Vi är ett modernt center, byggt på historisk mark med rötter från vikingatiden. Vår vision är att främja gemenskap, respekt och kreativitet. 


Samspel63 är ett Interreg-projekt som stärker KKB-företagare i Jämtland/Härjedalen och Trøndelag. I produktutvecklingsresidensen undersöker vi hur kulturföretagare kan bidra till platser, sammanhang och lokalsamhällen.