Residens – SPOK

Skruvdragare på ett bord med skisser och workshopmaterial.

Designresidens i Samspel63 – skapa nytt av lokala material!

SPOK (samtida produktion och konsumtion) är en digital plattform som listar lokala tillverkningsmöjligheter i hela landet och sedan hösten 2023 även i Jämtland Härjedalen. Nu bjuder SPOK in två designers till ett residens för att ta vara på lokalt restmaterial.

”Vi ser så mycket potential i både material och kunskapen hos de företag som finns här i länet! Genom att låta designers ta sig an något av restmaterialen och skapa något nytt hoppas vi kunna sätta en strålkastare på några av de outnyttjade resurser vi har omkring oss.”

Residensbeskrivning 
SPOK listar lokala tillverkare för att underlätta för de som vill producera mindre serier och prototyper. Vid sidan av tillverkning finns också möjlighet för medverkande företag att erbjuda överblivet material via SPOK.

Under Designresidenset i Samspel63 vill SPOK ta hjälp av formgivare för att undersöka och få förslag på hur vi kan ta tillvara mer av lokalt restmaterial. En viktig del i utvecklingsprocessen är också att utmana idéerna för att göra dem mer hållbara socialt, ekonomiskt och miljömässigt.   

Syftet med residenset

  • Att undersöka möjligheterna i ett eller flera av de spillmaterial som erbjuds inom SPOK Jämtland Härjedalen.
  • Att det som tas fram under processen kan motivera hur det bidrar till ökad hållbarhet socialt, ekonomiskt och miljömässigt.  
  • Utforska möjligheterna i lokal tillverkning.
  • Att undersöka affärsmöjligheterna i lösningar utvecklade av lokalt spillmaterial.
  • Att undersöka hur lokal tillverkning och formgivning kan stärkas av plattformen SPOK.

Rollbeskrivning 
Vi söker två designers, en från Trøndelag och en från Jämtland Härjedalen, som är intresserade av uppdragets alla delar och vill ingå i en spännande designprocess.

Värd
Designcentrum vid Region Jämtland Härjedalen är ansvarig för den lokala hubben för SPOK och är er värd under residenset. Residenset är en del i projektet Samspel63.

Tillgängliga resurser under residenset
SPOK förbereder en extern resurs som vid behov kan bistå med underlag och stöd i beslut kopplade till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Behov av till exempel lokal, tillverkningskompetens eller verkstad löses av SPOK i samråd med anlitade designers.

Spillmaterialen är i dagsläget inte klara, men titta igenom listade företag i Jämtland Härjedalen på s-p-o-k.se för att få en uppfattning om vilken typ av material som kan bli aktuella.

Vi är medvetna om att ytterligare behov kan uppstå. Kontakta oss på SPOK så pratar vi ihop oss om möjliga lösningar.

Ersättning och uppehälle
Resa, kost och logi ingår, samt en ersättning på 35 000 SEK för uppdraget. 

Residensperiod 
Residenset pågår under vecka 39, 2024.

Ansökan
För att ansöka, skicka in en beskrivning av vad du tror att du kan bidra med i residenset och vad det är som lockar dig att vilja delta. Beskriv vilket/vilka material du är intresserad av att arbeta med. Bifoga CV och ett par exempel på vad du har gjort tidigare. Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 21 juli 2024.
Skicka din ansökan till  maja.blomqvist@regionjh.se, eller om du har frågor om SPOK och residensets upplägg. Mer information om SPOK hittar du på s-p-o-k.se.
 
Då vi har flera utlysningar om residens ute är det viktigt att ange vilket residens du är intresserad av att delta i! 

Efter ansökningstidens slut kommer vi på Samspel63, tillsammans med värden, att välja ut de kreatörer som får delta i residenset. Du får svar på din ansökan senast den 5 aug. 

Vi ser fram emot din ansökan och att samarbeta i en rolig designprocess!