Produktutvecklingsresidens

Produktutvecklingsresidens – SE

(for NO – se her)

Sökes: Platser och/eller sammanhang i Jämtland Härjedalen och Trøndelag som vill utvecklas med hjälp av professionella kulturföretag.

 • Som värd för ett produktutvecklingsresidens tar ni emot två kulturskapare från Sverige och Norge, som arbetar tillsammans under ungefär en vecka.
 • Samspel 63 står för samordning samt kostnader för arvode, resor och logi för kulturföretagarna.
 • Som värd står ni för arbetslokal, eventuellt material och er tid.

Arbetsgång produktutvecklingsresidens

 1. Ansök om att vara värd för produktutvecklingsresidens genom att maila plats/sammanhang, kontaktperson och önskad tidsperiod till anna.vidmark@regionjh.se eller astrid.skogseth@hilmarfestivalen.no  senast 15 mars 2024.
 2. Tre platser/sammanhang väljs för produktutvecklingsresidens 2024.
 3. Samspel 63 och värden tar fram upplägg och inriktning tillsammans.
 4. Kulturföretagare ansöker om att medverka.
 5. Samspel 63 och värden väljer kulturföretagare tillsammans.
 6. Samspel 63, värden och kulturföretagarna planerar.
 7. Produktutvecklingresidenset genomförs, dokumenteras och utvärderas.

Produktutvecklingsresidens – NO

Søkes: Steder og/eller arrangementer i Jämtland, Härjedalen og Trøndelag som ønsker hjelp til utvikling av profesjonelle kulturbedrifter.

 1. Som vert for en produktutviklingsresidens vil du motta to kulturskapere fra Sverige og Norge, som jobber sammen i omtrent en uke.
 2. Samspel 63 har ansvar for organisering og kostnader til honorar, reise og opphold for kulturentreprenørene.
 3. Som vert er du ansvarlig for arbeidsområdet, eventuelle materialer og tiden din.

Arbeidsflyt produktutviklingsresidens

 1. Søk om å være vertskap for en produktutviklingsresidens ved å sende e-post til sted/arrangement, kontaktperson og ønsket tidsperiode til anna.vidmark@regionjh.se eller astrid.skogseth@hilmarfestivalen.no senest 15. mars 2024.
 2. Tre lokasjoner/arrangementer vil bli valgt for produktutviklingsoppholdet i 2024.
 3. Samspill 63 og verten utvikler opplegg og fordypning sammen.
 4. Kulturentreprenører søker om å delta.
 5. Interaksjon 63 og vertskapet velger kulturentreprenører sammen.
 6. Samspill 63, verten og kulturentreprenørene planlegger.
 7. Produktutviklingsoppholdet gjennomføres, dokumenteres og evalueres.