Bli deltaker

For å utvikle et støtteapparat tilpasset faktiske behov vil vi gjerne høre fra deg.

Hva trenger du for å lykkes som kulturentrepenør i dag?

Registrer deg for å få tilsendt informasjon om utlysninger, kurstilbud og andre aktiviteter. [Kontaktregistrering her – KOMMER]

I mellomtiden er du velkommen til å kontakte oss på epost.

Vi søker deg som er næringsdrivende i små eller mellomstor skala i kulturbransjen i regionene Trøndelag og Jämtland-Härjedalen, og som ønsker å utvikle og profesjonalisere din virksomhet.

Stikkord: kulturentrepenør, kulturnæring, kulturnæringsdrivende, kulturföretag, kulturföretagare, kulturbedriftseier, kulturinnovatør, kreativ næring m.fl. 

Carpenter with group of apprentices laughing at work — Image by © Jorn Tomter tomter.net/Corbis